Το Cyprus Institute of Marketing και η EasyForex αποφάσισαν την περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας τους για το 2013 και 2014.

Συγκεκριμένα η EasyForex θα συνεχίσει να στηρίζει το κορυφαίο ετήσιο γεγονός του Μάρκετινγκ στην Κύπρο, το CIM MARKETING SUMMIT, μέσω της χρυσής χορηγίας.

Επιπλέον έχουν συμφωνηθεί μεταξύ άλλων, η παραχώρηση σειράς υποτροφιών από το Cyprus Institute of Marketing σε υπαλλήλους της EasyForex, η συμμετοχή αριθμού φοιτητών του Cyprus Institute of Marketing σε προγράμματα Internship της EasyForex καθώς και η παραχώρηση χρηματικών βραβείων σε φοιτητές του Cyprus Institute of Marketing που διαπρέπουν ακαδημαϊκά.

Το Cyprus Institute of Marketing και η EasyForex, όντας κορυφαίοι Οργανισμοί στους τομείς τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια δυνατή συμμαχία προς όφελος των φοιτητών του Cyprus Institute of Marketing και των υπαλλήλων της EasyForex.