Το RICS ανακοίνωσε το λανσάρισμα ενός παγκόσμιου Καθοδηγητικού Σημειώματος, το οποίο αν ακολουθηθεί, εκτιμάτε ότι θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα ενισχύσει τα κέρδη των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται εμπορικά ακίνητα.

Με τίτλο «Παγκόσμια Στρατηγική στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων», το Καθοδηγητικό Σημείωμα απευθύνεται σε διαχειριστές εγκαταστάσεων και επαγγελματίες εμπορικών ακίνητων, επιβλέποντας τη λειτουργία τους σε όλο τον κόσμο. Παρέχει προτάσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τη λειτουργία και συντήρηση των επιμέρους κτιρίων και των χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Στοχεύοντας άμεσα σε επαγγελματίες διαχειριστές εγκαταστάσεων, το σημείωμα είναι επίσης προσβάσιμο στους πελάτες και τους συμβούλους, παρέχοντάς τους μια σαφή εικόνα, από τις καλύτερες μεθόδους πρακτικής που πρέπει να εφαρμοστούν, στη λειτουργία των κτιρίων, προκειμένου να ενισχύσει την οργανωτική απόδοση.

Ο κ. Johnny Dunford, Διευθυντής των Εμπορικών Ακινήτων του RICS ανέφερε: «Καθώς τα ακίνητα είναι μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες των επιχειρήσεων, ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κόστους και τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν στο πλαίσιο των σκοπών τους και των αναπτυξιακών στόχων της επιχείρησης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από την καθημερινή συντήρηση και επισκευή των ακινήτων και υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί αξία μέσω μεγαλύτερης παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και τη μείωση του κόστους, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. Ελπίζουμε, λοιπόν, αυτή η καθοδήγηση να αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων σε όλους τους κλάδους και τις χώρες, με αποτέλεσμα να συμβάλουν άμεσα στην παγκόσμια οικονομία».

Ο κ. Bruno Pepermans, Business Development του RICS Ευρώπης δήλωσε: «Με το λανσάρισμα του Καθοδηγητικού Σημειώματος, το RICS έχει ως στόχο να μετατοπίσει το επίκεντρο των διαχειριστών εγκαταστάσεων από τις καθημερινές λειτουργίες σε μια καίρια θέση στον πίνακα λήψης αποφάσεων. Υπό την έννοια αυτή, το Καθοδηγητικό Σημείωμα παρέχει εργαλεία για να συνεχίσει ο επαγγελματισμός του τομέα και να καταδείξει τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει μια στρατηγική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνονται οι βέλτιστες πρακτικές των επαγγελματιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και τους δίνονται οι δυνατότητες να συμβάλουν άμεσα σε επιχειρηματικά σχέδια και, συνεπώς, να γίνουν άξιοι ηγέτες στον τομέα τους».

Εκ μέρους του RICS Κύπρου, το μέλος του Γιάννης Ρούσσος, MRICS δήλωσε: «Η έκδοση αυτή του RICS αποτελεί μια νέα προοπτική στη ορθολογιστική Διαχείριση Εγκαταστάσεων, μια αναπόσπαστη τακτική σε ένα βεβαρυμμένο οικονομικό κλίμα όπως το υφιστάμενο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις ενός οργανισμού αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση και το μεγαλύτερο κόστος, η σωστή Διαχείριση αποβλέπει στην αυξημένη επαγγελματική επιχειρηματικότητα και παραγωγικότητα του προσωπικού, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τη σωστή διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης. Η έκδοση αυτή, η οποία είναι παγκόσμιας εμβέλειας, προσφέρει μεθόδους καλύτερης πρακτικής και διαχείρισης σε επιχειρήσεις διαφόρων κατηγοριών, κάτι το οποίο στοχεύει να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο αναπόσπαστο για κάθε επιχείρηση».