Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουν στα Μέλη της ΟΕΒ υποτροφίες για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC)
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε ενδιαφερόμενα στελέχη / μέλη της ΟΕΒ για το εαρινό τετράμηνο 2013 του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA), το οποίο διδάσκεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, προσφέρονται για τα μέλη της ΟΕΒ:

  • 1 ολική υποτροφία (100%)
  • 5 μισές υποτροφίες (50%)

Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου (κτίριο διοίκησης), είτε μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.euc.ac.cy, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Εισδοχής κα Άντρια Καρεκλά, στο τηλέφωνο 2271300.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia)
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για ακόμα μια χρονιά προσφέρει οκτώ υποτροφίες σε μέλη της ΟΕΒ που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ως ακολούθως:

  • 2 υποτροφίες με 50% έκπτωση στα δίδακτρα
  • 6 υποτροφίες με 20% έκπτωση στα δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διευθύντρια του προγράμματος ΜΒΑ κα Julie Boyadjian (τηλ: 22841671, email: mba@unic.ac.cy).