Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνα στηρίζει το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους φοιτητές του. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου και της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παραχωρήθηκαν υποτροφίες ύψους €10.250 σε φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος ΜΒΑ με αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη.

Ο Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνα με τη συνεισφορά του, αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Η σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στο πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών, συνδυάζεται και αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, όπως και πληροφορίες αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy, στο τηλέφωνο 22893600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mba@ucy.ac.cy.