Με γνώμονα την ανάπτυξη συνεργασίας για κοινό όφελος και τη στήριξη των φοιτητών σε θέματα που αφορούν γνώση και έρευνα, καθώς και σε θέματα πρακτικής εκπαίδευσης για καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ προχώρησε σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στόχος της σημαντικής αυτής συνεργασίας είναι η πραγματοποίηση κοινών δράσεων σε θέματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η σύμπραξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ έτσι ώστε ως σύγχρονος οργανισμός να συνεχίσει να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσφέρει δυνατότητες ανάληψης και υλοποίησης κοινών δράσεων σε θέματα πρακτικής άσκησης φοιτητών, συμπληρωματικής κατάρτισης και εκπόνησης διατριβών που αφορούν έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Σταδιακά, η συνεργασία θα διευρύνεται σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Επίσης, προβλέπεται κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για διάφορες λειτουργίες της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ .

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί οι πιο κάτω κοινές δράσεις:

– Κοινή κατάθεση προτάσεων και συμμετοχή της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα
– Παρουσιάσεις και ομιλίες για θέματα όπου η εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
– Πρόσβαση Φοιτητών σε μελέτες της εταιρείας

Αναφερόμενος στη συνεργασία ο Διευθυντής Πληροφορικής της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ Γιώργος Μούζουρας δήλωσε «Επιζητήσαμε αυτή τη συνεργασία γνωρίζοντας το σημαντικό ερευνητικό έργο το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτελεί στον τόπο μας. Προάγοντας την έρευνα και την καινοτομία, μαζί με το Πανεπιστήμιου Κύπρου, μπορούμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και καλύτερους επαγγελματίες».