Η PwC Κύπρου καλωσόρισε τους νέους αποφοίτους πανεπιστημίων οι οποίοι θα ενταχθούν στα προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρει ο οργανισμός για απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACA και ACCA.

Τα νέα μέλη του οργανισμού καλωσόρισαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2019, ο κ. Μάριος Ανδρέου, Συνέταιρος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Φορολογίας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου, ο κ. Μάριος Μελανίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και ο κ. Κώστας Σεραφείμ, Επικεφαλής της Ακαδημίας της PwC.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι «ο οργανισμός πιστεύει στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων και επενδύει σ’ αυτούς. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των ταλαντούχων αποφοίτων πανεπιστημίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη υγιούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η νέα γενιά αποτελεί την κινητήριο δύναμη του μέλλοντος και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους νέους μας τις γνώσεις και την απαραίτητη στήριξη ώστε να εξελιχθούν ως επαγγελματίες και να επιτύχουν τους στόχους τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ο οργανισμός προσέλαβε 190 άτομα, ανάμεσά τους και 60 αποφοίτους πανεπιστημίων που εντάχθηκαν στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού για απόκτηση των τίτλων ACA και ACCA για το 2018.

Τα αποτελέσματα που διαχρονικά επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι λογιστές της PwC στις επαγγελματικές εξετάσεις, αντικατοπτρίζουν την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρει ο οργανισμός, καθώς τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν τον διεθνή μέσο όρο. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, συνολικά 12 εκπαιδευόμενοι λογιστές της PwC πέτυχαν παγκόσμιες και Παγκύπριες διακρίσεις στις επαγγελματικές εξετάσεις του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).