Η διεύθυνση του ξενοδοχείου Grecian Bay, μετά από έρευνα ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, επέλεξε την τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης και το σύστημα PowerStar, που κατασκευάζει η εταιρεία EMSc, ως την ιδανική επιλογή εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση ρύπων. Τα αποτελέσματα εξοικονόμησης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εγκατάσταση του συστήματος Powerstar ήταν άμεσα, με την εξοικονόμηση να ξεπερνά το 7%.

Συγκεκριμένα σε μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια επαλήθευσης των αποτελεσμάτων σημειώθηκε μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh) κατά 7,1% και αντίστοιχη μείωση στη μέγιστη ζήτηση (kVa) κατά 7,2%. Η μείωση της ξενοδοχειακής μονάδας σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να φτάσει τους 134 τόνους ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος απόσβεσης του συστήματος, σύμφωνα με την τεχνο-οικονομική μελέτη που έγινε, αναμένεται να είναι λιγότερο από 1,2 χρόνια με εσωτερικό βαθμό απόδοσης επένδυσης (Internal Rate of Return-IRR) 51,1%.

Σε δηλώσεις του, ο διευθυντής ανάπτυξης εργασιών της EMSc (Cyprus) Ltd, κ. Κυριάκος Μιχαήλ, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες εμπιστεύονται τη δική μας μοναδική τεχνολογία και νιώθουμε υπερήφανοι που η επένδυση που γίνεται επιφέρει τόσο σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδα εξοικονόμησης αλλά και από περιβαλλοντικής άποψης».

Το Powerstar® είναι ένα μοναδικό σύστημα που ρυθμίζει την τάση του ρεύματος, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης. Η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση που έρχεται με την εγκατάσταση του Powerstar® βασίζεται στο ότι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε ψηλότερη τάση για κατανάλωση στις παροχές μας από ότι συνιστάται από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή και γενικά από ότι χρειαζόμαστε. Κατά συνέπεια η υπερβολική τάση που διατίθεται προκαλεί και αύξηση στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα ψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ρυθμίζοντας την τάση που παρέχεται εξαλείφονται οι αρμονικές διαταραχές αυξάνοντας έτσι τον χρόνο ζωής του ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μειώνοντας το κόστος συντήρησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Powerstar® και τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας Star που προσφέρει η ΕΜSc, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22423142, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο infocyprus@ems-uk.org ή μέσω της ιστοσελίδας www.powerstar.com.