Σε άλλη μια αναγνώριση της εξαιρετικής της απόδοσης, η Alpen Invest, η επενδυτική εταιρεία που παρουσίασε τον περασμένο Ιούνιο στη Λευκωσία το χαρτοφυλάκιο και τη στρατηγική της, ανακηρύχθηκε ως το the Καλύτερο Ταμείο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2015 από το Capital Finance International.

Με έδρα το Λονδίνο, το Capital Finance International (CFI) είναι ένα κορυφαίο μέσο παροχής επιχειρηματικών ειδήσεων και οικονομολογικής ανάλυσης και σχολιασμού. Τα φετινά βραβεία θα ανακοινωθούν επίσημα σε ένα από τα επόμενα τεύχη. Το CFI αναγνωρίζει ότι, καθώς συγκλίνουν οι οικονομίες παγκοσμίως, η διάκριση μεταξύ των αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στους οικονομικούς, πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές, και εντοπίζει εκείνους τους τομείς, γεωγραφικές περιοχές και εταιρείες που δύναται να επιτύχουν.

Στην έκθεση τους, οι κριτές επαίνεσαν την Alpen Invest – η οποία βρίσκεται υπό Κυπριακό έλεγχο από το 2014 – για τη θέσπιση μιας σειράς ολοκληρωμένων διαδικασιών που «διασφαλίζουν ότι τα προφίλ κινδύνου τυγχάνουν σωστής διαχείρισης», σημειώνοντας επίσης ότι η εταιρεία «τηρεί αυστηρές πολιτικές διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της, που επικεντρώνονται στις ανησυχίες και φιλοδοξίες των πελατών της». Τόνισαν επίσης το ότι η εταιρεία μεριμνά για τους επενδυτές της, και προσθέτει ότι οι επαγγελματίες της Alpen Invest «πιστεύουν σθεναρά ότι οι Σλοβενικές εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, αποτιμούνται αυτή τη στιγμή σε αρκετά χαμηλές τιμές, προσφέροντας έτσι εξαιρετικές βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές». Στους φετινούς νικητές περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες όπως η Bayer, η HSBC, η PwC, η Baker & McKenzie καθώς και η MetLife Insurance.

Το βραβείο ενισχύει τη θέση της Alpen Invest ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον περασμένο Φεβρουάριο ανακηρύχθηκε ως η «Καλύτερη Σλοβενική Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για το 2014 από τη Moje Finance, την πιο σημαντική οικονομική εφημερίδα της Σλοβενίας. Διακρίθηκαν επίσης δύο από τα αμοιβαία κεφάλαια της – τα “Alpen.Emerging” και “Alpen.Developed” – ενώ οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων αυτών πήραν θέση στην πρώτη πεντάδα των διαχειριστών ταμείων της Σλοβενίας.

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει αποκτήσει δυναμική, και οι προοπτικές της για ανάπτυξη αυξάνονται συνεχώς. Μας ευχαριστεί το γεγονός ότι, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, έχουμε καταστήσει την Alpen Invest ως ένα σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, και επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα τέτοιες σημαντικές διακρίσεις», δήλωσε ο Σάββας Λιασής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpen Invest. «Καθώς τα βραβεία αυτά αποτελούν ένδειξη της εξαιρετικής απόδοσης της εταιρείας και των υπό διαχείριση ταμείων της, είναι επίσης το αποτέλεσμα της αδιάκοπης δουλειάς των δικών μας ανθρώπων, του οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά», πρόσθεσε ο κ. Λιασής.

Η Alpen Invest είναι θυγατρική εταιρεία της κυπριακής Elements Capital Partners, που εξειδικεύεται στους τομείς των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και του επιχειρηματικού κεφαλαίου (private equity) σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.alpeninvest.com και www.elements-capital.com.