Ο Oren Laurent, Ιδρυτής και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Banc De Binary, της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας στην αγορά δυαδικών συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options), που ξεκίνησε πρόσφατα την λειτουργία της στην Κύπρο, σχολίασε τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, αναφέροντας:

«Καθώς παρακολουθούμε τις συνεχείς χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι η Banc de Binary είναι δεσμευμένη στην Κύπρο, ως η πρώτη και μοναδική μας επιλογή για την έδρα της εταιρείας μας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Σε αύτη την ταραχώδη περίοδο επιλέγουμε να στηρίξουμε την Κύπρο και τις προσπάθειες της για οικονομική σταθερότητα και μεταρρύθμιση. Η Κύπρος αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία μας καθώς η Banc De Binary έγινε η πρώτη ρυθμιζόμενη εταιρεία στο είδος της ανά το παγκόσμιο όταν η Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρύθμισε τα δυαδικά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) και εξέδωσε άδεια για την Banc De Binary».