Η BP ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2013. Τα τελικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,2 δις δολάρια σε σύγκριση με 3,9 δις δολάρια το  τέταρτο τρίμηνο και 4,7 δις δολάρια σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012. Οι ταμειακές ροές για το τρίμηνο ανήλθαν σε 4 δις δολάρια, σε σχέση με 3,4 δις δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το τριμηνιαίο μέρισμα, θα ανέλθει στα 9 σεντ ανά μετοχή και θα καταβληθεί τον Ιούνιο.

Ο Bob Dudley, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου BP δήλωσε: «Αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν την πρόοδο της ΒΡ σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος 10 σημείων που έθεσε και ενισχύει τη δέσμευσή μας για αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές το 2014. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πώλησης των στοιχείων μας στην ΤΝΚ-BP, μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, σύμφωνα με το οποίο αναμένουμε να επιστρέψουμε μέχρι και 8 δις δολάρια στους μετόχους μας. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μείωση των στοιχείων της BP με βάση το πρόγραμμα πώλησης κατά τα τελευταία τρία χρόνια».

Το πρόγραμμα επαναγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίοδο 12 έως 18 μηνών. Κατά την 26η Απριλίου η BP επαναγόρασε 120 εκατομμύρια μετοχές για ένα συνολικό ποσό ύψους 834 εκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και τέλος χαρτοσήμου. Η BP σκοπεύει να διατηρήσει το υπόλοιπο των μετρητών που έλαβε από την συναλλαγή της ΤΝΚ-ΒP για τη μείωση του καθαρού χρέους, προκειμένου να τηρήσει τη δέσμευσή της για έναν ισχυρό ισολογισμό.

Η BP ολοκλήρωσε την πώληση των συμμετοχών της ΤΝΚ-ΒP στη Rosneft στις 21 Μαρτίου, για το συνολικό ποσό ύψους 27,5 δις δολαρίων σε μετρητά και μετοχές της Rosneft. Η BP κατέχει πλέον συνολικά το 19,7% της Rosneft. Οι πρώτες 11 ημέρες εσόδων από τη Rosneft που συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του πρώτου τρίμηνο του 2013, υπολογίζονται στα 85 εκατομμύρια δολάρια.

Το κέρδος από την πώληση ανήλθε στα 15,5 δις δολάρια, εκ των οποίων τα 12,5 δις χαρακτηρίστηκαν και αναφέρθηκαν ως μη λειτουργικά για το πρώτο τρίμηνο. Τα 3 δις δολάρια των κερδών μετατέθηκαν και θα ενσωματωθούν στην κατάσταση των αποτελεσμάτων στη συνέχεια του χρόνου. Κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα των συναλλαγών με τη Ρωσία, το καθαρό χρέος κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου μειώθηκε στα 17,7 δις δολάρια, ισοδύναμο με ένα επίπεδο 11.9%, στο χαμηλότερο μισό 10-20% του στόχου της BP.

Στους τομείς αναζήτησης και εξόρυξης (upstream) η παραγωγή πετρελαίου και αερίου – προσαρμοσμένο στη επίδραση που είχαν οι εκποιήσεις και τα αποτελέσματα της συμφωνίας παραγωγής, κατανομής, εξαιρώντας την TNK-BP και Rosneft – ήταν πάνω από 4% υψηλότερο από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω του ότι η παραγωγή επεκτάθηκε από τα σημαντικά έργα σε περιοχές υψηλού περιθωρίου όπως είναι η Αγκόλα και η Βόρεια Θάλασσα. Συγκριτικά με έναν χρόνο νωρίτερα, η υποκείμενη παραγωγή ήταν γύρω στο 2% υψηλότερη.

Η αναφερόμενη παραγωγή πετρελαίου και αερίου εκτός της ΤΝΚ-BP και της Rosneft ήταν 2.33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου 2% υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο, αλλά 5% χαμηλότερα από την ίδια περίοδο του 2012 κυρίως λόγω των εκποιήσεων. Έπειτα από τη συναλλαγή της Rosneft, η συνολική παραγωγή πετρελαίου και αερίου για τον όμιλο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα.

Η εκτιμώμενη παραγωγή, στο δεύτερο τρίμηνο, αναμένεται να είναι χαμηλότερη, ως αποτέλεσμα των προγραμματισμένων εποχιακών δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης, που επικεντρώνονται στα υψηλού περιθωρίου στοιχεία στον Κόλπο του Μεξικού και της Βόρειας Θάλασσας σε συνδυασμό με τη συνεχή επίδραση των εκποιήσεων.

Οι τομείς μεταφοράς και διάθεσης (downstream) της BP επωφελήθηκαν από τη δυναμική εισφορά των εμπορικών συναλλαγών του τριμήνου. Οι καλές λειτουργικές αποδόσεις στην αγορά των καυσίμων, με τη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων πάνω από το 95%, ενδυνάμωσε τα οφέλη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος διύλισης, κυρίως στις μεσοδυτικές ΗΠΑ. Αυτό έγινε κατά ένα μέρος από τη συνεχιζόμενη και προγραμματισμένη διακοπή της μεγαλύτερης μονάδας αργού, στο διυλιστήριο Whiting, ως μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού του. Το συνολικό έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία όπως είχε προγραμματιστεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα λιπαντικά συνέχισαν να προσφέρουν ισχυρές επιδόσεις με τα κέρδη προ φόρων να είναι λίγο μπροστά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο της ίδιας περιόδου του περασμένου έτους. Τα περιθώρια και όγκοι των πετροχημικών παρέμειναν αδύναμα.

Η BP παραμένει σε σωστή πορεία σχετικά με τα νέα έργα αναζήτησης και εξόρυξης για το 2013 και αναμένει να λάβει πέντε τελικές επενδυτικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Η BP αναμένει να κάνει 15 με 25 διερευνητικές γεωτρήσεις μέχρι το τέλος του έτους, οι οκτώ από αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων γεωτρήσεων στην Αίγυπτο, την Ινδία, την Ιορδανία, τον Κόλπο του Μεξικού και την Ινδονησία. Εκτός από την πώληση των συμφερόντων της TNK-BP, η εκποίηση του διυλιστηρίου στο Τέξας και σχετικών περιουσιακών στοιχείων ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο.

Στη Ρωσία, η BP και η Rosneft δραστηριοποιούνται από κοινού σε μια σειρά από έργα λαμβάνοντας υπόψη βασικές πτυχές της ολοκλήρωσης της TNK-BP και της Rosneft. Η εταιρεία συζητά επίσης με τη Rosneft τις πιθανές ευκαιρίες για να εργαστούν μαζί, συμβάλλοντας η BP με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, είτε ως μέτοχος, είτε σε έργα σε μεμονωμένη βάση, τόσο στη Ρωσία όσο και σε ενδεχομένως διεθνές επίπεδο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη φάση της MDL2179 αστικής δίκης που έγινε λόγω του ατυχήματος Deepwater Horizon, ολοκληρώθηκε στις 17 Απριλίου. Αν και η τελική απόφαση αναμένεται από το δικαστήριο, η BP πιστεύει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία και οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στη δίκη επιβεβαιώνουν ότι το ατύχημα δεν προκλήθηκε λόγω σοβαρής αμέλειας, αλλά ως αποτέλεσμα πολλών αιτιών και την εμπλοκή πολλών παραγόντων. Το δεύτερο μέρος της δικής που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο έχει αντικείμενο θέματα ελέγχου της διαρροής και της ποσότητας του πετρελαίου που διέρρευσε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες νομικές διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου στο ανακοινωθέν του χρηματιστηρίου με ημερομηνία 30 Απριλίου 2013.

Η συνολική επιβάρυνση μετά την αφαίρεση των ανακτηθέντων, για την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού κατά το τέλος του τριμήνου παραμένει σε 42.2 δις δολάρια. Το σύνολο των ποσών που θα καταβληθούν από την BP σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ατύχημα είναι  αβέβαιο και το σύνολο της έκθεσης και του κόστους της BP θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως περιγράφεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας και το έντυπο 20-F 2012.Η συνολική επιβάρυνση μετά την αφαίρεση των ανακτηθέντων, για την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού κατά το τέλος του τριμήνου παραμένει σε 42.2 δις δολάρια. Το σύνολο των ποσών που θα καταβληθούν από την BP σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ατύχημα είναι  αβέβαιο και το σύνολο της έκθεσης και του κόστους της BP θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως περιγράφεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας και το έντυπο 20-F 2012.

Συνοψίζοντας ο Bob Dudley δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2013, για όλες μας τις δραστηριότητες».