Σε Διευκολύνσεις για το άνοιγμα λογαριασμών και την έκδοση χρεωστικών καρτών σε Πελάτες άνω των 60 ετών, προχωρά η Alpha Bank Cyprus Ltd, με γνώμονα την προστασία της υγείας των Πελατών και των Εργαζομένων της, και τη συμβολή στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα, για Πελάτες (φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, η Alpha Bank Cyprus Ltd έχει προχωρήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών, αναρτώντας ειδικό έντυπο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alphabank.com.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν εύκολα και γρήγορα και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο AccountRequest@alphabank.com.cy.

Ακολούθως, και μετά από επικοινωνία με την Τράπεζα, οι Πελάτες θα καλούνται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Κατάστημα της επιλογής τους, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους. Μαζί με το άνοιγμα του λογαριασμού, η Τράπεζα θα προσφέρει δωρεάν χρεωστική κάρτα και δωρεάν σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Alpha Express Banking.

Για τη διευκόλυνση Πελατών της Τράπεζας άνω των 60 ετών, οι οποίοι τηρούν καταθετικό λογαριασμό, η Alpha Bank έχει προβλέψει την έκδοση δωρεάν χρεωστικών καρτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στα Καταστήματα. Σύμφωνα με το νέο μέτρο, η Τράπεζα θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους Πελάτες της, για την παραγγελία της χρεωστικής τους κάρτας. Η παράδοση της χρεωστικής κάρτας και του μυστικού κωδικού (PIN) θα διευθετείται χωρίς την ανάγκη παρουσίας του πελάτη σε Κατάστημα της Τράπεζας και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση προς τον Πελάτη.

Τέλος, με στόχο να συμβάλει ενεργά στην ομαλή πληρωμή των επιδομάτων που παραχωρούνται από το Κράτος, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, η Alpha Bank Cyprus Ltd καλεί τους δικαιούχους Πελάτες της να χρησιμοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στην Τράπεζα, για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των Πελατών της, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης και την επάνοδο στη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.