Την περαιτέρω ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς που κατέχει στον κλάδο της εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, συνεχίζει η EMSc, η οποία με την εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος PowerStar® σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, πετυχαίνει τη δραστική μείωση τόσο της κατανάλωσης, όσο και των πραγματικών εξόδων. Στον κατάλογο των οργανισμών που έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφουν τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος PowerStar® είναι και ο Δήμος Λεμεσού, αφού στα πλαίσια της οικονομικής και περιβαλλοντικής του στρατηγική, είναι η πρώτη τοπική Αρχή που εγκατέστησε το εν λόγω σύστημα.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λεμεσού εμπιστεύτηκε την EMSc Κύπρου για την εγκατάσταση του συστήματος PowerStar® στο Δημοτικό Μέγαρο, και ήδη τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  Με τη συμπλήρωση 6 μηνών από την επιτυχή εγκατάσταση του συστήματος PowerStar®, τα συγκρίσιμα αποτελέσματα καταγράφουν μια μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό της τάξης του 14.28%.

Η συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με την EMSc Κύπρου έγινε μέσω της διαδικασίας προσφορών όπου και επιλέγηκε η τεχνολογία PowerStar®, αφού οι προδιαγραφές του συστήματος είναι  ανώτερες σε σχέση με ανταγωνίστηκα συστήματα.

Σε δηλώσεις του ο διευθυντής ανάπτυξης εργασιών της EMSc στην Κύπρο, κ. Κυριάκος Μιχαήλ, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι τόσο με το γεγονός ότι και οι τοπικές Αρχές έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που επιδιώκουν την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για την πολύ σημαντική συνεργασία που έχουμε πετύχει με τον Δήμο Λεμεσού. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στους έξι μήνες από την εγκατάσταση του PowerStar® αποτελούν απόδειξη των θετικών συνεπειών από την χρήση του εν λόγω συστήματος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PowerStar® και τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει η ΕΜSc, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22423142 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο infocyprus@ems-uk.org  ή μέσω της ιστοσελίδας www.powerstar.com.cy .