Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank Κύπρου») το πρώτο εξάμηνο του 2014, διατήρησε:

– Ικανοποιητική κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα ΕΥΡ 26,3 εκατ. μετά τους φόρους.
– Ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 38.75% (Capital Adequacy Ratio) με βάση τα νέα κριτήρια της Βασιλείας ΙΙΙ (CRD IV/CRR).
– Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα.
– Χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.

Η οικονομική ευρωστία της Εurobank Κύπρου και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που παρέχει, αποτελούν επιβεβαίωση για τους πελάτες που την έχουν επιλέξει για την εξυπηρέτησή τους, στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Κύπρου, κ. Μιχάλη Λούη: «Η Eurobank Κύπρου, πιστεύει ότι η τόνωση και εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να υποστηριχθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα δημιουργήσει πλούτο και νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία. Βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, την πλεονάζουσα ρευστότητά της και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την κυπριακή οικονομία και εκείνες τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα βασίζονται σε γερά θεμέλια και σε μακρόπνοο σχεδιασμό».

Πίνακας αποτελεσμάτων