Την ευκαιρία στους καταναλωτές να συγκεντρώσουν όλα τα υπόλοιπα καρτών και δανείων τους σε ένα δάνειο με μια μικρή δόση, μειώνοντας σημαντικά τα μηνιαία τους έξοδα, προσφέρει η AstroBank μέσω του προγράμματος «Fast Cash/ Consolidation».

Το «Fast Cash Consolidation» βασίζεται σε γρήγορες, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες έγκρισης, σε ανταγωνιστικά επιτόκια, ενώ δεν περιλαμβάνει αρχικά τραπεζικά έξοδα, ούτε απαιτεί εξασφάλιση ή προσωπική εγγύηση. Το προϊόν ισχύει για ποσά από €5,000 – €25,000 και για διάρκεια από 2 μέχρι 10 χρόνια. Απευθύνεται στις ηλικίες 18-65 ετών.

Το πρόγραμμα «Fast Cash Consolidation» αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια της AstroBank για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει, αλλά και για εδραίωσή της στην τοπική αγορά ως η πλέον αξιόπιστη λύση για γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.