Οι γνωστές εταιρείες κυπριακού εμπορίου Foodpax και Βάσσος Ηλιάδης, μετά από αναζήτηση του καταλληλότερου προϊόντος για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους ψύξης των προϊόντων τους, επέλεξαν το σύστημα Powerstar®. Λύση που εξοικονομεί ενώ παράλληλα δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των χώρων και την ποιότητα των προϊόντων τους.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης της Foodpax, έκτασης 3500 τ.μ., στη Λευκωσία, μετά από μελέτη του υποστατικού και της ηλεκτρικής κατανάλωσης, εγκαταστάθηκε σύστημα Powerstar 288KVA. Ως αποτέλεσμα, η μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το 6,5% και η μείωση στη μέγιστη ζήτηση που καταγράφηκε ήταν μεγαλύτερη από 7,1%. Επιπρόσθετα αναμένεται μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 63 τόνους ετησίως. Με την εγκατάσταση αυτή, η Foodpax θα μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα, προστατεύοντας παράλληλα τον εξοπλισμό της από αρμόνικες διαταραχές και υπέρταση, μειώνοντας έτσι και το κόστος συντήρησης του.

Μετά από πλήρη επισκόπηση του κέντρου διανομής και αποθήκευσης της εταιρείας Βάσσος Ηλιάδης στην Αραδίππου, η EMSc προχώρησε στην εγκατάσταση του συστήματος Powerstar 350Kva. Η εγκατάσταση αυτή ήρθε να ενισχύσει την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Τα αποτελέσματα μετά την εγκατάσταση του συστήματος ήταν άμεσα, με 11,5% μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 10% μείωση στη μέγιστη ζήτηση. Σημαντικό είναι επίσης ότι με την εγκατάσταση η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 118 τόνους ετησίως.

Το Powerstar® είναι ένας ειδικά κατασκευασμένος μετασχηματιστής τριπλής περιέλιξης, χαμηλής τάσης, που έχει την ικανότητα να σταθεροποιεί αλλά και να μειώνει την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργία και τις συσκευές του χώρου που έχει εγκατασταθεί. Η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση που έρχεται με την εγκατάσταση του Powerstar® βασίζεται στο ότι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε ψηλότερη τάση για κατανάλωση στις παροχές μας από ότι συνιστάται από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή και γενικά από ότι χρειαζόμαστε. Κατά συνέπεια η υπερβολική τάση που διατίθεται προκαλεί και αύξηση στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα ψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ρυθμίζοντας την τάση που παρέχεται εξαλείφονται οι αρμονικές διαταραχές αυξάνοντας έτσι τον χρόνο ζωής του ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μειώνοντας το κόστος συντήρησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Powerstar® και τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας Star που προσφέρει η ΕΜSc, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22423142, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο infocyprus@ems-uk.org ή μέσω της ιστοσελίδας www.Powerstar.com.cy .