Η πανδημία του COVID-19 δοκιμάζει τις αντοχές και αναδεικνύει τις αδυναμίες των κυβερνήσεων, των δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας, καθώς και του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την ετοιμότητα και την ανταπόκρισή τους σε συνθήκες κρίσης. Για να μπορέσουν να διασφαλίσουν πιο ισχυρές και ευέλικτες αντιδράσεις στο μέλλον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των φορέων αυτών και να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες τους σε επίπεδο ηγεσίας.

Νέα έκθεση της PwC με τίτλο «Evaluating and learning from the pandemic response» προσδιορίζει τις διασυνδέσεις και τις δομές διοίκησης που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι κρατικοί θεσμοί αλλά και οι ιδιώτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύνθετες απειλές του 21ου αιώνα. Ειδικότερα, προτείνει μια δομημένη προσέγγιση στη χαρτογράφηση των διασυνδέσεων αυτών μεταξύ θεσμών ώστε να προσδιοριστούν οποιεσδήποτε αδυναμίες. Στη σύνταξη της έκθεσης έχουν συμβάλει μεταξύ άλλων ο Malcolm Brown, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, ο Sir Craig Mackey, πρώην Αναπληρωτής Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, και ο Peter Van Uhm, Στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην Αρχηγός Επιτελείου Άμυνας της Ολλανδίας.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του Χάρτη Αξιολόγησης του Οικοσυστήματος Ασφάλειας (SEAM) της PwC, το οποίο εκπονήθηκε από ειδικούς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί τους πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να διασυνδεθούν με άλλες οντότητες, με στόχο να βελτιώσουν τη μελλοντική τους ανταπόκριση σε συνθήκες κρίσης.

 Ο George Alders, του Τομέα Κρατικής Ασφάλειας του παγκόσμιου δικτύου της PwC, δηλώνει σχετικά:

 «Το έργο της αστυνομίας και τα εγκλήματα που καλείται να εξιχνιάσει διαφοροποιούνται και εξελίσσονται καθώς η τεχνολογία οδηγεί σε νέες μορφές εγκλημάτων και κοινωνικών συμπεριφορών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να αναλάβουν το πρόσθετο έργο της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τους περιορισμούς στη διακίνηση μεταξύ χωρών, ακόμη και τη χρήση μάσκας. Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας πανδημίας και οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις επόμενες νέες απειλές, οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφάλειας θα πρέπει να αναπτύξουν πρόσθετους τρόπους συνεργασίας που βασίζονται στη συλλογικότητα ώστε να διαφυλάξουν την ασφάλεια των πολιτών».

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της PwC.