Η Χριστίνα Μιχαήλ, Staff Accountant της εταιρείας Horwath DSP, πέτυχε παγκύπρια την 1η θέση και παγκόσμια την 17η θέση στην εξέταση του μαθήματος “ P7 – Advance Audit and Assurance” του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Η Διεύθυνση της Horwath DSP επιθυμεί να συγχαρεί δημοσίως την Χριστίνα Μιχαήλ για τη σημαντική διάκριση η οποία πραγματοποιήθηκε µε σκληρή δουλειά και αφοσίωση, σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης.

Ο Χρύσης Πηγασίου, Director του Ανθρώπινου Δυναμικού, δήλωσε “Πιστεύουμε ότι το πιο πολύτιμο στοιχείο για την επιτυχία είναι η σωστή επιλογή ανθρώπων και η συνεχής επένδυση σε αυτά τα άτομα. Η ποιότητα του ανθρωπινού δυναμικού της εταιρείας μας μεταφράζετε σε καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Την εκπαίδευση του προσωπικού μας την θεωρούμε επένδυση γιατί η επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων μας είναι ουσιαστικό κομμάτι του μέλλοντος μας.“