Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει και επίσημα ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών για τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2020.

Σε σημερινή ανακοίνωση η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι «με πλεονάζουσα ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αντιμετωπίζει την κρίση από θέση ισχύος και στηρίζει τις βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά με στόχο την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας».

Στόχος του πακέτου, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, «είναι η στήριξη νοικοκυριών για τη σύναψη δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, υπό μορφή επιδότησης επιτοκίου, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία και κατ’ επέκταση η απασχόληση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά την πανδημία Covid -19».

Αναφέρει ότι το Σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και συγκεκριμένα την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου).

Προσθέτει ότι «η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης), ενώ το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.

Αναφέρει επίσης ότι οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν πρόσφατη βεβαίωση (όχι προγενέστερη των 30 ημερών) για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται από άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.