Η Huawei προτείνει ένα μοντέλο με γνώμονα την αξία της βιομηχανικής ψηφιοποίησης στην μετα-πανδεμική εποχή

Στις 24 Μαρτίου, η Huawei πραγματοποίησε το διαδικτυακό συνέδριο Industrial Digital Transformation, με θέμα «Νew Value Together». Σχεδόν 50 πελάτες και συνεργάτες από περισσότερες από 10 χώρες και περιοχές μοιράστηκαν τις βιομηχανικές τους πρακτικές και διερεύνησαν από κοινού τη νέα αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην μετα-πανδημική εποχή.

Ken Hu, Huawei’s Rotating Πρόεδρος

Στην ομιλία του, ο κ. Ken Hu, Rotating Πρόεδρος της Huawei, επεσήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται μεταξύ των βιομηχανιών και ότι μία πλήρης υιοθέτηση του Cloud θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο τις εταιρείες διαδικτύου. Πλέον, επεκτείνεται και σε παραδοσιακούς κλάδους, από το γραφείο έως τις μονάδες παραγωγής. Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε σε τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε διαφορετικά σενάρια για να βοηθήσουμε όλους τους κλάδους να επωφεληθούν από αυτήν την ευκαιρία.

Μέχρι στιγμής, η Huawei έχει κατασκευάσει 13 Open Labs σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει την καινοτομία. Σε μέρη όπως το Μόναχο και το Ντουμπάι, η εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 900 πελάτες οικοσυστημάτων για την ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων σε βιομηχανικά σενάρια. Μέχρι σήμερα, έχει επαληθεύσει με επιτυχία περισσότερες από 60 λύσεις σε τομείς που κυμαίνονται από το έξυπνο λιανικό εμπόριο έως τον έξυπνο κατασκευαστικό κλάδο. Από τεχνολογικής πλευρά, η Huawei καινοτομεί σε τομείς όπως στα έξυπνα campus, στα δίκτυα, στα σύνθετα και υψηλών αποδόσεων Κέντρα Δεδομένων, στα smart Cloud και την πράσινη ενέργεια για να θέσει τα θεμέλια για ένα έξυπνο μέλλον.

Ένα μοντέλο με γνώμονα την αξία της βιομηχανικής ψηφιοποίησης: Δημιουργήστε νέα αξία μέσω της συνεχούς βελτίωσης με βάση επιχειρηματικά σενάρια

Οι ιδέες και τα μοντέλα πρέπει να δοκιμάζονται σε πραγματικές καταστάσεις. Μετά από χρόνια πρακτικής, η Huawei πρότεινε ένα μοντέλο με γνώμονα την αξία της βιομηχανικής ψηφιοποίησης. Η Huawei υποστηρίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματική επιχειρηματική δράση και σενάρια, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μέσω της συνεχούς βελτίωσης.

Στην ομιλία του, ο κ. Peng Zhongyang, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Enterprise BG, της Huawei τόνισε ότι «πρέπει να ακολουθηθούν τρεις βασικές αρχές κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρώτον, οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να είναι πελατοκεντρικές, γεγονός που αποτελεί το σημείο εκκίνησης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεύτερον, πρέπει να εκμεταλλευτούν δύο βασικούς παράγοντες: τη σύγκλιση των τεχνολογιών και των σεναρίων που είναι το κλειδί για την ψηφιοποίηση και το Cloud που είναι κρίσιμο για τη συνεχή βελτιστοποίηση και τη δημιουργία αξίας στην ψηφιακή εποχή. Τρίτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις απαιτήσεις των πελατών για να δημιουργήσουν ένα συμβιωτικό και κοινό ψηφιακό οικοσύστημα μέσω τριών διαστάσεων: εξερεύνηση σεναρίων, ανάπτυξη ικανοτήτων και μοντέλο συνεργασίας για τη δημιουργία από κοινού νέας αξίας για τις βιομηχανίες.»

«Νέες προκλήσεις και αβεβαιότητα θα προκύψουν στη μετα-πανδημική εποχή. Η Huawei θα είναι πιο ανοιχτή και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους 30.000 παγκόσμιους συνεργάτες της για να συμπληρώσουμε ο ένας τα δυνατά σημεία του άλλου και να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν οι νέες προκλήσεις».

Κ. Peng Zhongyang, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Enterprise BG, Huawei

Συνεργασία με πελάτες για τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας στον βιομηχανικό κλάδο

Η Huawei θα συνεχίσει τη συνεργασία με πελάτες και συνεργάτες για να ενσωματώσει βασικά επιχειρηματικά σενάρια με τεχνολογίες ICT προκειμένου να επιταχύνει τη βιομηχανική ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση μέσω καινοτόμων λύσεων για διαφορετικά σενάρια. Αυτό είναι επίσης το κλειδί για την ψηφιοποίηση του βιομηχανικού κλάδου.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μέσω της κοινής καινοτομίας με τους συνεργάτες της, η Huawei έχει προσφέρει στην NCBA Bank Kenya, τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, ένα νέο ψηφιακό κεντρικό σύστημα. Το σύστημα παρέχει οικονομικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς για περισσότερους από 18 εκατομμύρια χρήστες στην Κένυα και τις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας την πραγματική οικονομία και προωθώντας τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Ο Eric Muriuki Njagi, Διευθυντής της NCBA Digital Services, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Huawei στοχεύει στην επίλυση των τωρινών προβλημάτων, καθώς και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών που θα προκύψουν από μελλοντικές υπηρεσίες».

Στον τομέα των μεταφορών, η Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Υπεύθυνη Τομέα Β: Υποδομές και Δίκτυα, Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές, Αναπλ. Διευθύντρια Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), ανέφερε την Ευρώπη και συγκεκριμένα τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των λιμένων. Τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν παγκόσμιο ναυτικό στόλο (η Ελλάδα, για παράδειγμα, κατατάσσεται πρώτη με ποσοστό 17% του παγκόσμιου στόλου το 2020). Τα λιμάνια και η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν σημαντικό άξονα της οικονομίας της ΕΕ, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως και κενά στις διαρθρωτικές επιδόσεις, έλλειψη υποδομών υψηλής ποιότητας και άλλες υπηρεσίες χαμηλής απόδοσης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ΕΕ έχει διαμορφώσει μια στρατηγική ατζέντα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες, εστιάζοντας στις θαλάσσιες υποδομές με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση Green Port έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH) και της Huawei. Η Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου ανέφερε: «Το έργο Green Port εμπλέκεται βαθιά στη διαδικασία μετασχηματισμού των οικοσυστημάτων των λιμένων: οι χρήστες των λιμένων μαζί με τις λιμενικές αρχές και τις πόλεις προσπαθούν να λύσουν προβλήματα προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας, βελτιστοποίησης λειτουργίας και περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Τα λιμάνια του μέλλοντος είναι βιώσιμα, έξυπνα, πολυμορφικά και διασυνδεδεμένα. Οι τεχνολογικές λύσεις από συνεργάτες όπως η Huawei θα συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων».

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Soochow συνεργάστηκε με την Huawei για να δημιουργήσει από κοινού ένα «Πανεπιστήμιο Soochow που βασίζεται σε σύστημα Cloud» το οποίο είναι ψηφιακό και έξυπνο. Με αυτό το έργο, όλοι οι άνθρωποι, περιβάλλοντα, αντικείμενα καθώς και ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην πανεπιστημιούπολη ψηφιοποιούνται και αντικατοπτρίζονται στο Cloud, επιτρέποντας ψηφιακές ενοποιήσεις στη διδασκαλία, την επιστημονική έρευνα και τη διαχείριση.

Ο Xiong Sidong, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Soochow, επεσήμανε στην κεντρική ομιλία του: «Το Πανεπιστήμιο Soochow και η Huawei έχουν εφαρμόσει τεχνολογίες αιχμής, όπως AI, big data, Cloud computing και IoT στον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας πανεπιστημιούπολης που βασίζεται σε Cloud ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή δεδομένων. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια νέα μορφή πανεπιστημίου που βασίζεται στην μελλοντική τεχνολογία και ενσωματώνει την πραγματικότητα και τις εικονικές αλληλεπιδράσεις.”

Στον τομέα της ενέργειας, ο Gao Kunlun, τακτικό μέλος της επιτροπής μελέτης CIGRE D2 και αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Διασύνδεσης, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑI) εφαρμόζεται σταδιακά σε πολλούς τομείς, όπως η συντήρηση εξοπλισμού, η λειτουργία δικτύου και η εξυπηρέτηση πελατών. Ενώ βελτιώνει αποτελεσματικά την αποδοτικότητα και τα οφέλη του ηλεκτρικού δικτύου, αποκαλύπτει επίσης τεχνικούς περιορισμούς. Με την ανάπτυξη θεωριών και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με τεχνολογία AI είναι πλέον ικανά να μάθουν και να κάνουν ανεξάρτητη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε βασικές υπηρεσίες όπως η αυτόνομη παραγωγή ενέργειας και ο αυτόνομος προγραμματισμός των ηλεκτρικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021