Ο τελευταίος μήνας του έτους κατέγραψε αύξηση κατά 95% περίπου σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 με τους γνωστούς περιορισμούς για τη Jumbo. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, για το σύνολο του 2021, κατέγραψαν αύξηση 19,87% σε σχέση με το 2020, αλλά υπολείπονται -κατά περίπου 2%- των πωλήσεων του 2019.

“Δεδομένων των συνθηκών, τα αποτελέσματα των πωλήσεων για το 2021 είναι εντυπωσιακά ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 και μετά, με τις τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις, η αγορά καταγράφει νέα σημαντική εξασθένιση, δείγμα της αβεβαιότητας και της αστάθειας που επικρατεί”, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Επιπλέον, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, παράγοντες που, αν και αρχικά είχαν εκτιμηθεί ως προσωρινοί, δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά το 2022 και ενεργούν επιβραδυντικά στις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

  • ΕΛΛΑΔΑ: Συνολικά για το 2021, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές παρουσίασαν αύξηση κατά +32% περίπου σε σχέση με το 2020.
  • ΚΥΠΡΟΣ: Οι πωλήσεις κατά τον Δεκέμβριο του 2021 εμφανίζονται αυξημένες κατά 15% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στην Κύπρο κατά το 2021 είναι αυξημένες κατά 12% περίπου, σε σχέση με το 2020.
  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν οριακή αύξηση κατά 0,9% περίπου τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όπου ένα κατάστημα παρέμεινε κλειστό. Συνολικά, η αύξηση των πωλήσεων στην Βουλγαρία για το 2021 περιορίστηκε στο 0,5% περίπου σε σχέση με το 2020.
  • ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά 9,8% περίπου τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, για το 2021, η αύξηση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 7% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Έκτακτη Χρηματική Διανομή

Η φιλοσοφία της Jumbo παραμένει σταθερή και η Διοίκηση της εταιρείας πιστή στην πολιτική της για διανομή μερίσματος κάθε χρόνο, παρά τις δύσκολες συγκυρίες. Για το 2021, το συνολικό μικτό ποσό που έχει ήδη, καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε €0,77 ανά μετοχή.

Για το 2022, όπως έχει ανακοινωθεί, η εταιρεία θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2022, όπου οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018, που
ισοδυναμεί με μικτό ποσό €0,3850 ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το μισό του συνολικού ποσού που διανεμήθηκε για το 2021.