Τη συμφωνία Helix 3 με την PIMCO, με την οποία η Τράπεζα Κύπρου επιτυγχάνει τον μεγαλύτερο της στόχο, αυτόν της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων(ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό (8.6%), ανακοίνωσε σήμερα το Συγκρότημα. Η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577εκατ. και ακινήτων ύψους €121 εκατ.

Όπως και στα άλλα Helix (1 και 2), η μείωση των ΜΕΔ σε 8,6% θα έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά συνεπάγεται και σημαντικά κέρδη. Η συμφωνία δημιουργεί ευφορία στην ηγεσία της Τράπεζας Κύπρου, καθότι κλείνει ένας κύκλος που άρχισε με την αποπληρωμή του ELA και την ένταξη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και πλέον η Τράπεζα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα επόμενα της πλάνα.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό της Τράπεζας, ο CEO Πανικός Νικολάου τονίζει πως η «υπογραφή της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας για περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας». «Πλησιάζουμε στο τέλος ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Σε αυτή την πορεία, μειώσαμε συνολικά τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% και το σχετικό δείκτη από 63% σε 9%», υπογραμμίζει.