Στη δημοσιότητα δόθηκαν δύο νέες και εμπεριστατωμένες μελέτες της PwC Κύπρου για τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις και στην ευρύτερη οικονομία, αλλά και τις προτάσεις του oργανισμού για το μέλλον.

Η μελέτη«Restart Cyprus» αποτυπώνει τους τρόπους με τους οποίους η διαφαινόμενη ύφεση όντας συνέπεια της πανδημίας, εντείνει την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η έρευνα αναδεικνύει πώς για μια ακόμη φορά, το κλειδί της επιτυχίας για έξοδο από την κρίση βρίσκεται στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, αναλύει τις εισηγήσεις του οργανισμού σχετικά με διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να προωθηθούν για την επίτευξη της ανάκαμψης. Με βάση τις διαπιστώσεις της έρευνας, η επιστροφή στην πραγματικότητα προ της πανδημίας δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή και ως εκ τούτου η μέγιστη προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα κρίνεται αναγκαία.

Η κρίση της πανδημίας και η διαχείριση της μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες φάσεις:

  1. Η αρχική έξαρση και ο περιορισμός
  2. Η συντονισμένη επιστροφή στη «νέα πραγματικότητα»
  3. «Νέα πραγματικότητα», προετοιμασία για πιθανή επανεμφάνιση του ιού (δεύτερο κύμα), αλλά και μελλοντικές πανδημίες

Η Κύπρος βρίσκεται επί του παρόντος στη δεύτερη φάση της κρίσης. Είναι όμως απαραίτητο να διατηρηθεί η συλλογική πειθαρχία και να συνεχίσουν να τηρούνται οι οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια που δίνει η κυβέρνηση, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε με μια εκ νέου κλιμάκωση της κρίσης και ακόμη πιο σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, πρέπει να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε σχέδιο δράσης για την τρίτη φάση.

Στόχος της έκθεσης είναι να συμβάλει σε αυτήν τη σημαντική συζήτηση, διατυπώνοντας μια σειρά από εισηγήσεις που απευθύνονται τόσο στην Πολιτεία όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα. Οι εισηγήσεις έχουν ταξινομηθεί σε τρεις βασικούς τομείς δράσης: την οικονομία και χρηματοδότηση, την κοινωνία και την υγεία.

Η έκθεση «COVID-19: Impact of the pandemic on the Cyprus Economy», έρχεται να συμπληρώσει το κενό στις οικονομικές αναλύσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας, εκτιμώντας τον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19 σε 20 σχεδόν τομείς της κυπριακής οικονομίας και αποτυπώνοντας την πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο σήμερα.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην Κύπρο, η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων βάσει σεναρίων με την υποστήριξη της ειδικής ομάδας των οικονομικών συμβούλων μας από την PwC Ηνωμένου Βασιλείου. Τα σενάρια αυτά βασίζονται στις γνώσεις και προβλέψεις των ειδικών, προερχόμενων από διάφορους κλάδους, αλλά και τις τελευταίες αναλύσεις των επιδημιολόγων, οι οποίες καθοδηγούν και τις πολιτικές αποφάσεις.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου υπογράμμισε τη σημασία των δύο μελετών του οργανισμού για την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και για την πολιτεία. «Η τρέχουσα κατάσταση, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, αλλά και για την επικέντρωση σε μια νέα εθνική οικονομική στρατηγική. Μαθαίνοντας από το παρελθόν, βασιζόμενοι στον επιτυχημένο χειρισμό της πανδημίας μέχρι σήμερα και μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην πραγματικότητα αυτή θα μπορούσε να είναι η ευκαιρία της Κύπρου να ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε.

Μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις και να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις  www.pwc.com.cy/restart-cyprus και www.pwc.com.cy/covid-impact