Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της PwC Κύπρου εξελέγη ο Φίλιππος Σώσειλος, Συνέταιρος, Υπεύθυνος του Tμήματος Επιχειρησιακών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2022 και η θητεία του θα είναι τετραετής.

Ο Φίλιππος Σώσειλος διαδέχεται τον Ευγένιο Ευγενίου, ο οποίος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2012 έως και το 2021, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις 2 θητείες του, αριθμός που αποτελεί και το όριο που δικαιούται να εκλεγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος στην PwC. Ο Φίλιππος Σώσειλος διαβεβαίωσε ότι η PwC Κύπρου θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, επενδύοντας στην καινοτομία και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λύσεις. «Με γνώμονα τη νέα παγκόσμια στρατηγική της PwC “The New Equation”, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη και να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα»