Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Β2Kapital Cyprus για την αποξένωση χαρτοφυλακίου μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), χωρίς εξασφαλίσεις, αξίας 144 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, παρά το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει βάλει στον πάγο τις μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, και έχει σταματήσει τις συμφωνίες που εδώ και καιρό ετοιμάζονταν.

Το όφελος της Τράπεζας Κύπρου από την αντιστροφή των προβλέψεων εκτιμήθηκε σε 6 εκ. ευρώ, ενώ δεν θα υπάρξει καμία απώλεια στα κεφάλαια της τράπεζας, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές από την Τράπεζα Κύπρου.

Σημείωσαν ότι η συμφωνία, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που ολοκληρώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στο 2020, αφορά σε 10.000 στοιχεία ενεργητικού, χωρίς εξασφαλίσεις και αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.

Η κίνηση αποτελεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια απτή απόδειξη πως η Τράπεζα Κύπρου «επικεντρώνεται ήδη στην ήδη στην επόμενη ημέρα» ενώ αποτελεί και αποτέλεσμα εργασιών και διεργασιών που συνεχίστηκαν εν μέσω περιοριστικών μέτρων.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι να συνεχίσει η προσπάθεια μείωσης των ΜΕΔ, κυρίως μέσα από αναδιαρθρώσεις, υπογράμμισαν.

Σημειώνεται ότι εντός Ιανουαρίου του 2020 ο νορβηγικός Όμιλος B2Holding, του οποίου θυγατρική είναι η Β2Kapital Cyprus, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου ανέλαβε η θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus.