Το ερευνητικό κέντρο CARDET και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νεόφυτος Χαραλάμπους, ανακοινώνουν την έναρξη εργασιών του έργου  LearnGen: Intergenerational Mentoring and Learning in the Workplace για την προώθηση διαγενεακής μάθησης εντός των επιχειρήσεων. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+, υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζει το Eμπορικό Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Βουλγαρίας-Ρουμανίας – BRCCI, έχει ως στόχο την προώθηση μιας αμφίδρομης σχέσης αμοιβαίας μάθησης μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ομάδα του έργου θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της διαγενεακής μάθησης, την αντιμετώπιση ελλείψεων σε δεξιότητες και την καταπολέμηση ηλικιακών διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Πρόθεση του έργου είναι – μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα διαμορφωθεί- οι οργανισμοί, εργοδότες και εργαζόμενοι να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εντάξουν την αμφίδρομη μάθηση (mutual learning) μέσω της καθοδήγησης (mentoring) και της αντίστροφης καθοδήγησης (reverse mentoring) στα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.  Απώτερος σκοπός του έργου αυτού είναι η προώθηση πολιτικής συμπερίληψης όλων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης στην εργασία, ασχέτως ηλικίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από μια καλά ισορροπημένη ομάδα ερευνητικών οργανισμών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, βιομηχανικών παραγόντων και ιδρυμάτων κατάρτισης. Στην Κύπρο, το έργο υλοποιείται από το CARDET και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νεόφυτος Χαραλάμπους. Το CARDET, είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος μη κυβερνητικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά εμπειρία στους τομείς της έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης δραστηριοποιείται σε προγράμματα κατάρτισης και Ευρωπαϊκά Προγράμματα στους τομείς της Θετικής Ψυχολογίας και Ευημερίας Εργαζομένων .

Το υλικό θα διατίθεται δωρεάν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί ενώ η ομάδα του έργου θα διοργανώσει σειρά εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης για την υποστήριξη των εταιρειών και των εργοδοτών για την υιοθέτηση των πρακτικών που προωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τις δράσεις του LearnGen, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: www.learngen.eu