Σήμερα οι οργανισμοί μετασχηματίζουν με γρήγορους ρυθμούς τον τρόπο που λειτουργούν και το πως κεφαλαιοποιούν την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το blockchain. Στη PwC διαθέτουμε κορυφαίους επαγγελματίες σε θέματα ελέγχου, ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογίας blockchain, για να δημιουργήσουμε ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζουν αυτό τον πολύπλοκο και γοργά αναπτυσσόμενο τομέα.

Η νέα έκδοση του λογισμικού εργαλείου «Halo» που έχει αναπτυχθεί από την PwC, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ελεγκτικές και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης με ψηφιακό τρόπο σε επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους ή συναλλάσσονται σε κρυπτονόμισμα.

Σ’ αυτόν το νέο και πολύπλοκο κόσμο του blockchain και του κρυπτονομίσματος, μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αδράξουν τις ευκαιρίες που παρέχονται αλλά και να διαχειριστούν τις προκλήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τις διεργασίες και τους ελέγχους που θα πρέπει να υπάρχουν κατά την χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Στο νέο αυτό περιβάλλον είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν στιβαρά και αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Το λογισμικό εργαλείο Halo μπορεί να:

  • Να παρέχει ανεξάρτητη και ουσιαστική τεκμηρίωση του «ζεύγους ιδιωτικού κλειδιού και δημόσιας διεύθυνσης», το οποίο είναι απαραίτητο για να τεκμηριωθεί ο ιδιοκτήτης του κρυπτονομίσματος,
  • διερευνά με ασφάλεια το blockchain και να αποκτά με τρόπο ανεξάρτητο και αξιόπιστο πληροφορίες για τις σχετικές blockchain συναλλαγές και υπόλοιπα.

Σήμερα το εν λόγω εργαλείο υποστηρίζει τα Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, LiteCoin, Ethereum, ERC20 – OAX token και Ripple (XRP).

Ο James Chalmers, Global Assurance Leader του δικτιού της PwC δήλωσε:
«Καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να ψηφιοποιούν τις εργασίες τους είναι σημαντικό για εμάς ως ελεγκτές να συμβαδίζουμε με τις αλλαγές στην τεχνολογία, να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ελεγκτικά εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων τεχνολογιών και να εξυπηρετούμε τις αυξημένες και μεταλλασσόμενες ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών»