Το ερευνητικό κέντρο CARDET διοργανώνει την Τρίτη 20 και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου (09:00 μέχρι τις 13:00), ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση των δεδομένων και ευκαιριών που διαμορφώνονται όσον αφορά την Πρoσέλκυση, Πρόσληψη και Διατήρηση ταλαντούχου προσωπικού στην ψηφιακή εποχή. Επιδίωξη του διήμερου σεμιναρίου είναι να ενισχύσει την ικανότητα στελεχών ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που διαμορφώνονται μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το σεμινάριο, το οποίο θα προσφερθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM στα ελληνικά, θα περιλαμβάνει μια σειρά θεωρητικών παρουσιάσεων καθώς και πρακτικών ασκήσεων που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το αντικείμενο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργασιών του, θα γίνει μια εισαγωγή όσον αφορά τη Διαχείριση Ταλαντούχου προσωπικού στην ψηφιακή εποχή και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν εργαλεία και πρακτικές τόσο για την προσέλκυση και επιλογή ικανού προσωπικού όσο και για τη διατήρηση τους σε μια εταιρεία –  οργανισμό.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://tiny.cc/jnqysz.  Όσοι συμμετέχουν και τα δύο πρωϊνά θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Talent 4.0 το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα μικρομεσαίων οργανισμών να εκμεταλλευτούν νέες τεχνολογίες και πρακτικές για τη διαχείριση και υποστήριξη του προσωπικού τους.  Αποτελεί επίσης κομμάτι της δομημένης και διαρκούς προσπάθειας του οργανισμού CARDET για θετική πολύ-επίπεδη επιρροή στην κοινωνία μέσω της προώθηση της γνώσης, της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων καθώς και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μαθητευόμενων και επαγγελματιών.