Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) κατέβαλε στο κράτος €30 εκατομμύρια κατέλαβε, ανεβάζοντας τη συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €240 εκατ.

«To Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €30εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας,  μετά και την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με το αποθεματικό του ταμείου εγγύησης καταθέσεων ΣΠΙ», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τη νέα καταβολή του ποσού των €30εκ., το συνολικό ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε στα €240εκ. ευρώ εκ των οποίων τα €120εκ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2020.

H ΚΕΔΙΠΕΣ, θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), συστάθηκε το καλοκαίρι του 2018 μετά από τη συμφωνία μεταφοράς του εξυπηρετούμενου σκέλους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική. Στόχος της εταιρείας είναι η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας ύψους €3,5 δισεκατομμυρίων, που παραχωρήθηκε για διευκόλυνση της συναλλαγής. Τα περιουσιακά στοιχεία  και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ενεχυριασμένα προς όφελος του κράτους.