Οι εκλογές για την επιτροπή του STEP Κύπρου πραγματοποιηθήκαν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2013 στο ξενοδοχείο Curium Palace. Η επιτροπή αποτελείται από την Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 5 μέλη του Δ.Σ.

Πρόεδρος: ‘Εμιλυ Γιολίτη

Διευθύνων Σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Harneys Αριστοδήμου Λοιζίδης Γιολίτη LLC. Είναι ιδρυτικό μέλος του STEP Κύπρου και έμπειρη δικηγόρος με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα στο διεθνή φορολογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό φορολογικών δομών.

Γραμματέας: Γιώργος Θεοχαρίδης

Ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου George Theocharides LLC. Ειδικεύεται στην ίδρυση εταιριών, διεθνή φορολογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό φορολογικών δομών.

Ταμίας: Στέλλα Καμμίτση

Επικεφαλής του τμήματος Διεθνών Εταιριών του δικηγορικού γραφείου Chryssafinis & Polyviou LLC. Ο κύριος τομέας της είναι η διεθνής και Κυπριακή εταιρική και τραπεζική νομοθεσία.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γιάννης Δημητριάδης: Διευθύνων Σύμβουλος της Horwath DSP Limited. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα διεθνή φορολογικού προγραμματισμού και θέματα ΦΠΑ. Συμβουλεύει πελάτες σχετικά με Κυπριακές και διεθνείς φορολογικές υποθέσεις.

Πέτρος Γ. Οικονομίδης: Πρόεδρος της Totalserve Management Limited. Έχει 40 χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα διεθνή φορολογικού προγραμματισμού και εμπιστεύματων.

Σπύρος Α. Ευαγγέλου: Συνεταίρος στην εταιρία S.A. Evangelou & Cο LLC, μέλος της PwC International Ltd. Ειδικευευτε στον Επιχειρησιακό, Εταιρικό και Φορολογικό δίκαιο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα εμπιστεύματα.

Ηλίας Νεοκλέους: Δικηγόρος – Συνέταιρος, Επικεφαλής του Εταιρικού και Εμπορικού τμήματος του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co LLC. Ειδικεύεται στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, εταιρικά θέματα, διεθνές εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία, εμπιστεύματα και προγραμματισμό ακινήτων και φορολογία.

Ανδρέας Δημητρίου (νέο μέλος της επιτροπής): Συνιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Ioannides Demetriou LLC. Έχει εμπειρία τόσο στην διοίκηση επιχειρήσεων όσο και στο νομικό δίκαιο. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση, ως επίσης και σε μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες, σχετικά με αμφισβητούμενες και μη δικαιοδοσίες, καθώς και στην επίλυση διαφορών.

Το STEP είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας παγκοσμίως για επαγγελματίες στους τομείς των εμπιστευμάτων, κτηματικών και συναφή ζητημάτων και αποτελείτε από περισσότερα από 17.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός μελών του STEP Κύπρου υπερβαίνει πλέον τους 180 επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από το νομικό, λογιστικό και τραπεζικό τομέα.