Επιτείνεται η απαισιοδοξία των Οικονομικών Διευθυντών στην Κύπρο σε σχέση με τα έσοδα και την επαναφορά των επιχειρήσεων τους στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της PwC. Με βάση τα αποτελέσματα του τρίτου κύκλου της έρευνας που διεξήγαγε ο οργανισμός για τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις και στην ευρύτερη οικονομία, ποσοστό 46% των Οικονομικών Διευθυντών δήλωσε πως εάν η πανδημία τερματιστεί σήμερα, η επιχείρησή τους θα μπορέσει να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας της, εντός τριών μηνών. Το ποσοστό των πιο αισιόδοξων Οικονομικών Διευθυντών ακολουθεί μια πτωτική πορεία καθώς κατά τον πρώτο και δεύτερο κύκλο της έρευνας ανερχόταν σε  62% και 52% αντίστοιχα.  Αντίθετα, αυξάνεται σε 16% το ποσοστό των Οικονομικών Διευθυντών που πιστεύουν ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένας χρόνος για την επιστροφή των επιχειρήσεων τους σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας σε σχέση με το 4% στον πρώτο και το 10% στο δεύτερο κύκλο.

Η έρευνα που διεξάγεται σε διάφορες χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του παγκόσμιου δικτύου της PwC. Ο τρίτος και τελευταίος κύκλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1η και 11η Ιουνίου με τη συμμετοχή 37 CFOs από την Κύπρο.

Το 90% των Οικονομικών Διευθυντών αναμένει φέτος μείωση των εσόδων ή/και των κερδών της εταιρείας τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους δύο προηγούμενους κύκλους της έρευνας ήταν 83% και 69%. Στις τρεις κυριότερες ανησυχίες τους όσον αφορά την επιστροφή στο χώρο εργασίας και τη λειτουργία σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον, συγκαταλέγονται οι οικονομικές επιπτώσεις με 81%, ένα νέο κύμα της επιδημίας COVID-19 με 68% και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης με 62%.

Όσον αφορά στις στρατηγικές για ανασχεδιασμό και ενίσχυση των ροών εσόδων, οι CFOs στην Κύπρο θεωρούν ως πιο σημαντική την τιμολόγηση συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις τιμές των προϊόντων και τη διαφοροποίηση των όρων πληρωμών σε ποσοστό 62%, ενώ ακολουθεί η προσφορά νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών με 54%.

Παρά τις προκλήσεις, οι Οικονομικοί Διευθυντές δηλώνουν σίγουροι για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων τους να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες μετά την επιστροφή στην εργασία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται σίγουροι για την ικανότητα των οργανισμών τους να παρέχουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (92%), να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους σε θέματα ασφάλειας (89%) και να παρέχουν σαφή πρωτόκολλα ανταπόκρισης και διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων ή ενός δεύτερου κύματος μολύνσεων (68%). Σίγουροι παρουσιάζονται και για την ικανότητά τους να διασφαλίσουν την ευημερία και το ηθικό των εργαζομένων τους (62%), να εξισορροπήσουν τις ανάγκες όλων των stakeholders (59%), να διατηρήσουν το ταλέντο που χρειάζονται (54%), να χτίσουν νέες δεξιότητες για το μέλλον (38%) και να εντοπίσουν νέες πηγές εσόδων (24%).

Η έρευνα της PwC καταδεικνύει επίσης, ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές αναγνωρίζουν τα οφέλη της αξιοποίησης της τεχνολογίας με το 73%  των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία θα συμβάλλουν στο να γίνει η εταιρεία τους καλύτερη μακροπρόθεσμα, ποσοστό που  σημειωτέον κατέγραψε αύξηση της τάξης του 21%, σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της έρευνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου σημείωσε πως «η ξαφνική και απρόβλεπτη εξέλιξη του COVID-19 δημιουργεί έντονη αβεβαιότητα στην επιχειρηματική κοινότητα.  Ωστόσο, οι εμπειρίες του παρελθόντος μας διδάσκουν ότι με ευελιξία, συνεργασία και γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον», υπογράμμισε ο κ. Ευγενίου.

Μπορείτε να δείτε τα ευρήματα και να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες  στη διεύθυνση www.pwc.com.cy/covid-cfo