Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το ετήσιο βιωματικό εργαστήρι που διοργανώνει το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου. Την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία ξεχωριστή, εκπαιδευτική εμπειρία στους καταρράκτες των Καληδονίων στις Πλάτρες.

Μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, οι φοιτητές ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ποικίλες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, στα πλαίσια ασκήσεων που τους δόθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές και συμβούλους. Μέσω ομαδικής προσπάθειας, οι δραστηριότητες περατώθηκαν με επιτυχία και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και την κατανόηση των βασικών αρχών διοίκησης, όπως είναι η ηγεσία, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός, ο καταμερισμός εργασίας και η αλληλοεκτίμηση.

Αντικειμενικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η καλύτερη γνωριμία των νέων φοιτητών μεταξύ τους, αλλά και με τους καθηγητές του Προγράμματος, η καλλιέργεια και εμπέδωση του ομαδικού κλίματος και, πρωτίστως, η εμπειρική αντίληψη των βασικότερων διοικητικών αρχών.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέχοντας τη διεθνή διαπίστευση EPAS και όντας μέλος του οργανισμού European Foundation for Management Development, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία Προγράμματα Διοίκησης ανά τον κόσμο και έχει ως διαχρονικό σκοπό του τη διδασκαλία της Διοικητικής Επιστήμης μέσα από τις πιο σύγχρονες, επαναστατικές και καινοτόμες μεθόδους.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy και στα τηλέφωνα +357 22893600, +357 22893630 και +357 22893632.