Σταθερότητα αναμένεται πως θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες στον τομέα των ακινήτων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, σύμφωνα με την πρώτη έκδοση του τριμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου της WiRE FS, «Cyprus Property Market Overview – Demand and Supply Dynamics».

Βασικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας και της επόμενης περιόδου, αναμένεται να είναι η αυξημένη ζήτηση από ντόπιους για οικιστικά ακίνητα, κυρίως διαμερίσματα, αξιοποιώντας τα κυβερνητικά κίνητρα επιδότησης του επιτοκίου με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εισοδημάτων. Δηλαδή, πλέον αρκετές αγορές οικιστικών ακινήτων, γίνονται και για επενδυτικούς σκοπούς.

Όσον αφορά τους γραφειακούς χώρους, όπως εξηγείται στο Ενημερωτικό Δελτίο της WiRE, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα γραφεία Κλάσης Α ενώ μειώνεται η ζήτηση για γραφειακούς χώρους χαμηλότερης ποιότητας. Στις άλλες επαρχίες, η γενικότερη ζήτηση παραμένει χαμηλή λόγω της εξάρτησης τους από αγορές του εξωτερικού από τις οποίες η ζήτηση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Παράλληλα, οι παραλιακές επαρχίες επηρεάζονται και από την κατάσταση στον τουριστικό τομέα.

«Οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν (περίπου €19 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημόσιο χρέος πέραν του 100% του ΑΕΠ, πολύ υψηλή και με κόστος ρευστότητα στις τράπεζες) δημιουργούν τον κίνδυνο «ιαπωνοποίησης» της οικονομίας, δηλαδή μίας παρατεταμένης περιόδου χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και αποπληθωρισμού σε πραγματικούς όρους, εξέλιξη η οποία προφανώς θα επηρεάσει και τον τομέα των ακινήτων», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE, Παύλος Λοΐζου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Από την ανάλυση της WiRE, προκύπτει η εκτίμηση πως έχει ξεκινήσει μία διαδικασία επαναπροσδιορισμού των τιμών στις μη κύριες εμπορικές και τουριστικές περιοχές, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο αν οι τουριστικές αφίξεις και δαπάνες δεν ανακάμψουν το 2021 (από πολλούς η χρονιά ήδη θεωρείται χαμένη) και το 2022. Συνέχιση των αρνητικών εξελίξεων στον τουρισμό, θα ενδυναμώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στις μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.