Υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 4 φορές το τελικό βιβλίο προσφορών της έκδοσης Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, ύψους €300 εκατομμυρίων, εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου που εκδόθηκε μέσω του ΧΑΚ, η έκδοση του Ομολόγου βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος και αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19,7% αναπροσαρμοσμένος για το Helix2.

Προσθέτει ότι η έκδοση αναμένεται να είναι πλήρως επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), συνεισφέροντας έτσι στον δείκτη ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων(MREL) της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, η συναλλαγή διευρύνει την επενδυτική βάση του Συγκροτήματος, και η τελική τιμολόγηση αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικονομικό του προφίλ.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περισσότερους από 140 θεσμικούς επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 4 φορές, με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 37,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Προσθέτει ότι αριθμός μακροπρόθεσμων, θεσμικών επενδυτών συμμετείχε στην έκδοση για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή επιστροφή της Εταιρίας στις αγορές.

Αναφέρει ότι το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 6,625% και προσθέτει ότι ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ομόλογο, το οποίο θα εισαχθεί στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2031 και η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 23 Απριλίου 2026 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Προσθέτει ότι ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι με την τιμολόγηση της έκδοσης του Ομολόγου της Εταιρίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει το Ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου της, μέχρι και τη συνολική ονομαστική του αξία ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) με τιμή αγοράς ύψους 105,50%, όπως πιο συγκεκριμένα περιγράφεται στο Μνημόνιο Προσφοράς (Tender Offer Memorandum) ημερομηνίας 13 Απριλίου 2021.

Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Global Coordinators και Dealer Managers, και μαζί με τους BNP Paribas, Bank of America και JP Morgan ως Joint Lead Managers. Η Τράπεζα ενήργησε ως Co-Manager.