Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €13 εκατομμυρίων για το β΄ τρίμηνο του 2017 και συνολική ζημιά για το α΄ εξάμηνο ύψους €23 εκατ., λόγω αυξημένων προβλέψεων, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, τα κέρδη πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν στα €51,8 εκατ., σε σύγκριση µε €58,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016.

Η χρέωση της 2ης τριµηνίας του 2017 για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε €50,3 εκατ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, με τον δείκτη κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο 60%, τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,55% και την λειτουργία της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης προβληματικών δανείων, είναι σε θέση να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους

Το επίπεδο των ΜΕΧ έχει μειωθεί για 7η συνεχόμενη τριμηνία στα €2.354 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017, υποχωρώντας κατά 6% από €2.504 εκατ. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 56,0% από 58,2% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.