Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε στις 448. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €61,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 58,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 193 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2014 εκδόθηκαν 1.253 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 10,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 37,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 44,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 60,0%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.