Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στις 554. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα € 148,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 143,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 565 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκαν 6.701 άδειες οικοδομής, παρουσιάζοντας μείωση 3,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 19,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 30,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 33,8%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.