Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο προώθησης της τυποποίησης στην εκπαίδευση, και σε συνεργασία με το Λύκειο Παραλιμνίου, εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Κύπρο σε πιλοτική φάση τον Μάρτιο του 2014, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με όνομα “Άσκηση Εφαρμογής Προτύπων & Ποιοτικού Ελέγχου”. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν περίπου 80 μαθητές της Β’ Λυκείου του μαθήματος Τεχνολογίας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλάμβανε δυο διαλέξεις προς τους μαθητές από δύο Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ως εισαγωγή στο θέμα της Τυποποίησης, αλλά και της σημασίας της ποιότητας και των προτύπων στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα πλεονεκτήματα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε παραγωγικές μονάδες, καθώς και τις διεργασίες ποιοτικού ελέγχου, με την παρουσίαση σχετικών διαγραμμάτων ροής.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι μαθητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα των προτύπων και της τυποποίησης, ενώ ακολούθησε συζήτηση και τέθηκαν ερωτήσεις.

Σε δεύτερη φάση, ζητήθηκε από τους μαθητές να εφαρμόσουν σε ομάδες τα όσα έμαθαν, δημιουργώντας ένα δικό τους διάγραμμα ροής ποιοτικού ελέγχου, που να συμπεριλαμβάνει βάση των παραδειγμάτων που είχαν δοθεί στις διαλέξεις, τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το διάγραμμα αυτό αφορούσε μια εικονική παραγωγική μονάδα, την οποία ήδη είχαν δημιουργήσει οι μαθητές, μέσα στο πλαίσιο μιας άλλης εργασίας του μαθήματος Τεχνολογίας.

Σε τρίτη φάση 4 λειτουργοί του CYS, με εμπειρία σε επιθεωρήσεις στην βιομηχανία, διενεργήσανε ελέγχους/επιθεωρήσεις στις 12 ομάδες των μαθητών, δίδοντας βαρύτητα στην ορθότητα των διαγραμμάτων ροής, καθώς και στην επάρκεια και πληρότητα των σχετικών εγγράφων και αρχείων που είχε ετοιμάσει η κάθε ομάδα. Ο έλεγχοι έγιναν τόσο μέσα από έλεγχο της τεκμηρίωσης, αλλά και μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις των μελών της κάθε ομάδας.

Τα αποτελέσματα παρουσιαστήκαν στους μαθητές, ενώ δόθηκαν και βαθμολογίες στη βάση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν. Οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την εμπειρία και το όλο πρόγραμμα και ευχαρίστησαν τους Λειτουργούς του CYS.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους του CYS στους καθηγητές Τεχνολογίας κ. Αβράμη Δεσπότη και κ. Μάριο Σαββίδη, αλλά και τον Διευθυντή του Λυκείου Παραλιμνίου για αυτή τους την πρωτοβουλία.

Στόχος του CYS είναι, αφού αξιολογηθεί το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, να ακολουθήσουν στο μέλλον κι άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες Παγκύπρια.