Μέτρο 1: Πρώιμη συγκομιδή σε Μαντόρες και πορτοκάλια ποικιλίας Βαλέντσια

Μέτρο 2: Αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2014 θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για τα πιο πάνω Μέτρα.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Μέτρα είναι τόσο μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, όσο και παραγωγοί που δεν είναι μέλη σε αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών. Ωστόσο, για τους σκοπούς εφαρμογής των Μέτρων, τα μέλη σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα θεωρούνται μη μέλη σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και τα έντυπα αιτήσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.