Από την ερχόμενη Δευτέρα, 25/08/2014, αρχίζει η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η νέα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου θα έχει τη μορφή κάρτας και θα φέρει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου της, δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία, καθώς και την υπογραφή του.

Επιπλέον, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών της κατηγορίας αυτής, που έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και η εξέτασή της εκκρεμεί, οφείλουν μέχρι τις 25.10.2014 να υποβάλουν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Συμπληρωματική Αίτηση και να καταβάλουν το πρόσθετο τέλος των 10 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η Συμπληρωματική Αίτηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η εκκρεμούσα αίτηση θα απορριφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Διευκρινίζεται τέλος ότι όλες οι άδειες διαμονής που έχουν, ήδη, εκδοθεί, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.