Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η απασχόληση στο βιομηχανικό τομέα μειώθηκε το 2013 κατά 9,8% στις 32,9 χιλιάδες σε σύγκριση με 36,5 χιλιάδες το 2012. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 28,5 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία και παροχή ηλεκτρισμού 2,7 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 1,7 χιλιάδες άτομα.

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε κατά 13,2% στα €3.822,6 εκατομμύρια το 2013 σε σύγκριση με €4.474,5 εκατομμύρια το 2012. Στη μεταποίηση η ακαθάριστη αξία παραγωγής μειώθηκε κατά 13,9% στα €2.541,6 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία και παροχή ηλεκτρισμού κατά 17,3% στα €990,1 εκατομμύρια και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 10,3% στα €291,0 εκατομμύρια.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε κατά 11,9% στο σύνολο της βιομηχανίας και περιορίστηκε στα €1.335,9 εκατομμύρια το 2013 από €1.515,5 εκατομμύρια το 2012. Στη μεταποίηση η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 14,7% στα €832,0 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία και παροχή ηλεκτρισμού κατά 10,1% στα €358,0 εκατομμύρια, ενώ στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων αυξήθηκε κατά 2,5% στα €145,8 εκατομμύρια.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στην ετήσια έκθεση «Στατιστικές Βιομηχανίας», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2015.