Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για το 1ο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 358,3 χιλιάδες άτομα (άνδρες 184,2 χιλιάδες και γυναίκες 174,0 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 72,8 χιλιάδες άτομα (άνδρες 39,5 χιλιάδες και γυναίκες 33,3 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 66,2% (άνδρες 70,9% και γυναίκες 62,0%) σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, 67,0% (άνδρες 71,9%, γυναίκες 62,5%) και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, 67,4% (άνδρες 72,9% και γυναίκες 62,3%).

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 16,9% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 17,6% και γυναίκες 16,1%) σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, 16,0% (άνδρες 17,2%, γυναίκες 14,6%) και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, 15,8% (άνδρες 16,2% και γυναίκες 15,4%). Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 39,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών παραμένοντας στα ίδια επίπεδα από το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, 39,4% και σημειώνοντας αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, 37,5%.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ