Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέδωσε την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας (Οκτώβριος 2013), σύμφωνα με την οποία:

Τον Οκτώβριο 2013 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση του κλίματος στις υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές. Η καλυτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση και τη ζήτηση και σε μικρότερο βαθμό με τη βελτίωση των προοπτικών για τον κύκλο εργασιών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην εντονότερη πρόθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω μειώσεις στην απασχόληση. Αντίθετα, στις κατασκευές η καλυτέρευση του κλίματος προέρχεται από τις λιγότερο αρνητικές αξιολογήσεις για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο παρά από έναρξη νέων έργων. Στο λιανικό εμπόριο η βελτίωση του κλίματος αφορά σε καλυτέρευση όλων των πτυχών.

Το κλίμα στη μεταποίηση επιδεινώθηκε λόγω μειωμένων τρεχουσών παραγγελιών, ενώ παράλληλα οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο καταγράφονται δυσμενέστερες τον Οκτώβριο. Αν και το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο οι προσδοκίες τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου, καθώς και για την ανεργία τον επόμενο χρόνο παρουσίασαν επιδείνωση. Η συγκράτηση του καταναλωτικού κλίματος στα επίπεδα του περασμένου μήνα προήλθε από τη λιγότερο αρνητική στάση των νοικοκυριών στο ενδεχόμενο αποταμίευσης τους επόμενους μήνες.

Παρά την αύξηση του ΔΟΣ για έκτο συνεχόμενο μήνα, οι απαντήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών, ειδικά σε ερωτήσεις που αφορούν προοπτικές/προσδοκίες για τους επόμενους μήνες, διακατέχονται από αβεβαιότητα, αφού καταγράφουν διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Αν και η εμπιστοσύνη στην οικονομία φαίνεται να άρχισε να αποκαθίσταται με αργό ρυθμό, παραμένει ευάλωτη και σε χαμηλά επίπεδα, προδιαγράφοντας συνέχιση των δυσμενών συνθηκών στην πραγματική οικονομία τα επόμενα τρίμηνα.

Βρείτε εδώ την Έκθεση στα Ελληνικά