Η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα σχετικά με τα πρότυπα στον τομέα των Υπηρεσιών. Σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία νέων προτύπων που αναφέρονται στον τομέα των υπηρεσιών και οι ανάγκες που προκύπτουν από τους διάφορους ενδιαφερόμενους του τομέα.

Για εύκολη αναφορά, βρείτε εδώ επιστολή από τη CEN η οποία περιλαμβάνει και το link της έρευνας.

Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου 2014.