Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας ταξιδιωτών που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, τα έσοδα από τον τουρισμό για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθαν σε € 62,8 εκ. σε σύγκριση με € 64,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 3,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε € 1.886,1 εκ. σε σύγκριση με € 1.707,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σημειώνοντας αύξηση 10,4%.