Την προκήρυξη περί τα τέλη του 2015 ενός νέου σχεδίου επιδοτούμενης απασχόλησης νέων με κονδύλι €4 εκατ με στόχο την απασχόληση 1.000 νέων μέχρι 24 ετών, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου από το βήμα της ετήσιας συνδιάσκεψης της ΔΕΟΚ.

«Στόχος μας είναι με την υλοποίηση της στρατηγικής για την απασχόληση των νέων να τοποθετήσουμε σε εργασία, κατάρτιση ή πρακτική εξάσκηση πέραν των 7.500 νέων μέχρι το 2017», ανέφερε η κ. Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της, τον οποίο ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης.

Επανάλαβε πως «στόχος της Κυβέρνησης και του Υπουργείου αποτελεί πάντοτε η επιχορήγηση της απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της Κύπρου, και όχι η επιδότηση της ανεργίας».

Όπως είπε, τα μέτρα που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο έχουν επαληθεύσει τις προσδοκίες μας για ενίσχυση της απασχόλησης και σταδιακή άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ανεργίας. «Τα ενθαρρυντικά τους αποτελέσματα έχουν οδηγήσει στην εξαγγελία 9 νέων σχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο, με συνολικό κόστος €58 εκατομμυρίων», συμπλήρωσε.

Είπε πως τα προαναφερθέντα σχέδια αφορούν στην παροχή κινήτρων για εργοδότηση ανέργων, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους. «Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση σχεδίων κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση εργασιακής πείρας», πρόσθεσε.

Σύφωνα με την κ. Αιμιλιανίδου στο πλαίσιο της σύστασης της ΕΕ με τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία» και την Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ευκαιρίες για τους Νέους”, αλλά βλέποντας και τις τρέχουσες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρας μας, το ΥΕΠΚΑ ετοίμασε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (ΕΣΔΑΝ) με συνολικό προϋπολογισμό 47 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 24 εκ. αφορούν αποκλειστικά σχέδια ενεργών πολιτικών απασχόλησης για τους νέους.

Παράλληλα, πέραν των μέτρων αναχαίτισης της ανεργίας συνεχίζουμε να θέτουμε ως προτεραιότητα μας τη διαφύλαξη του θεσμού της οικογένειας, η οποία αποτελεί άλλωστε το θεμέλιο και κύτταρο της κοινωνίας μας, είπε.

«Το τεράστιο έργο που ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικών παροχών αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις της Κυβέρνησης καθώς διασφαλίζει την ανθρώπινη διαβίωση, εξασφαλίζοντας στις οικογένειες που στερούνται των βασικών πόρων διαβίωσης την απαιτούμενη οικονομική στήριξη για όσο χρόνο χρειάζονται αυτή τη στήριξη», πρόσθεσε η Υπουργός Εργασίας.

Είπε τέλος ότι βασική επιδίωξη του Υπουργείου δεν παύει να είναι η προστασία της εργατικής ειρήνης και η διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων, παράγοντες που τα οποία αποτελούν κύριο συστατικό στις προσπάθειες για επαναφορά της οικονομίας μας σε ρυθμούς ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ