Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του για το ρυθμό ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου για το 2014, προβλέποντας μια –ελαφρώς– υψηλότερη ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2015.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΕ έχει αναθεωρήσει την πρόβλεψη για την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου για το 2014 σε 4,7% από 4,5%, ποσοστό ωστόσο που παραμένει κάτω από τη μέση απόδοση ύψους 5,3% της προηγούμενης εικοσαετίας (1983-2013). Ο ΠΟΕ αναμένει αύξηση της τάξης του 5,3% για το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού.