Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Αρχή Αδειών αφού εξέτασε σχετικό αίτημα ιδιοκτητών ταξί για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα ταξί κατέληξε στα ακόλουθα:

Η Αρχή αφού μελέτησε τη σχετική νομοθεσία για τα ταξί καθώς επίσης και το νομικό καθεστώς για την τοποθέτηση διαφημίσεων στα λεωφορεία και αφού άκουσε τις απόψεις επί του θέματος διαφόρων φορέων όπως των οργανώσεων αστικών ταξί, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και μετά από ενδελεχή έρευνα και συνεχείς συνεδριάσεις για το θέμα αυτό κατέληξε στα εξής:

Η Αρχή διαπίστωσε τη θετική άποψη όλων των πιο πάνω φορέων και ενδιαφερομένων συνόλων και οργανώσεων και γι’ αυτό αποφασίζει όπως αποδέχεται να εξετάζει αιτήσεις για τοποθέτηση διαφημίσεων στα αστικά ταξί με τους πιο κάτω όρους:

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη της άδειας οδικής χρήσης με γραπτή επιστολή του προς την Αρχή.

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων θα επιτρέπεται μόνο επί των δύο μπροστινών θυρών του οχήματος και όχι επί της οροφής ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του οχήματος.

Η διαφήμιση δεν θα επιτρέπεται να συνδυάζεται με αλλαγή των επιτρεπόμενων χρωμάτων βαφής των αστικών ταξί, ήτοι του άσπρου και μαύρου χρώματος.

Το περιεχόμενο της διαφήμισης θα πρέπει να είναι τέτοιο που δεν θα προσβάλλει την ηθική του μέσου πολίτη ούτε θα περιέχει παράνομους σκοπούς ή διαφημίσεις που απαγορεύονται από την κυπριακή νομοθεσία.

Ο ενδιαφερόμενος αιτητής μαζί με την αίτηση του για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης θα πρέπει να παρουσιάζει στην Αρχή λεπτομέρειες και απεικόνιση για το περιεχόμενο της διαφήμισης.

Η ισχύς της έγκρισης της διαφήμισης θα διαρκεί για όσο καιρό διαρκεί η ισχύς της άδειας οδικής χρήσης (Α.Ο.Χ.) ταξί, εκτός αν ο αιτητής που έτυχε έγκρισης της σχετικής άδειας ζητήσει την επανεξέταση νέας αίτησης για άλλη διαφήμιση.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 21 του Κανονισμού 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, διαλαμβάνει ότι:

«Δεν επιτρέπεται να επικολληθεί οτιδήποτε στο αλεξήνεμο ή στους υαλοπίνακες των θυρών των θέσεων του οδηγού και συνοδηγού του οχήματος που να παρεμποδίζει την ορατότητα ή που να διαφοροποιεί την ορατότητα ή που να διαφοροποιεί την αρχική διαφάνεια, χρωματισμό ή κατασκευαστική αντοχή τους, όπως αυτοί έχουν κατασκευαστεί ή λάβει έγκριση τύπου, εξαιρουμένης ειδικής μεμβράνης, εγκεκριμένης από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων».