Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ημερομηνία 24/09/2014 σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής εταιρειών βάση του Άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, διευκρινίζεται οτι υπάρχει περιθώριο/χρόνος για την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς για το 2014 και δεν θα αρχίσει η διαδικασία διαγραφής.