Αναφορικά με τη Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδικής Δημοκρατίας εξέδωσε δελτίο Τύπου την 1η Νοεμβρίου 2013, δηλώνοντας ότι έχει λάβει την απόφαση να θεωρήσει την Κύπρο ως κοινοποιηθείσα περιοχή δικαιοδοσίας (notified jurisdictional area) με βάση το Άρθρο 94(Α) της φορολογικής της νομοθεσίας (Income Tax Act, 1961). Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδικής Δημοκρατίας έχει λάβει το πιο πάνω μονομερές μέτρο θεωρώντας ότι, κατά την άποψη του, οι παρεχόμενες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την υπάρχουσα Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας δεν ικανοποιούν επαρκώς τα ερωτήματα των Αρχών της Ινδικής Δημοκρατίας. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει τερματιστεί.

Δεδομένου ότι η Κύπρος αποδίδει εξέχουσα σημασία στην εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διμερείς και διεθνείς συμφωνίες και σεβόμενη το εξαιρετικό επίπεδο των πολιτικών σχέσεών της με την Ινδική Κυβέρνηση, η Κυπριακή Κυβέρνηση βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την Ινδική Κυβέρνηση και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευκρινίσει και να επιλύσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και έχει επηρεάσει άμεσα τους επιχειρηματικούς κύκλους των δύο χωρών. Είναι θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές και σημεία που χρήζουν διευκρίνησης μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων αρμοδίων Αρχών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί να λάβουν χώρα αυτό τον μήνα.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση της Ινδικής Δημοκρατίας με στόχο την ολοκλήρωση της μακρόχρονης εκκρεμούσας αναθεώρησης της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.