Αναφορικά με την απόφαση του Πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Dmitry Medvedev σχετικά με τον αποκλεισμό εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει τα εξής:

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι ενέργειες μας στο παρόν στάδιο επικεντρώνονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων του ρωσικού εμπάργκο στις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων στη Ρωσία ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εξεύρεσης εναλλακτικών αγορών για τα προϊόντα μας.

Επιπλέον το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες και αναμένει τα αποτελέσματα της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων Γεωργίας και Εμπορίου που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου και αναλόγως θα ενεργήσει μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο.